Интериорни Врати

Стенни облицовки Методът “сухо строителство” може рационално да се използва за облицоване на съществуващи стени със строилтени плочи. С помощта на подходящти изолационни материали се постига ефикасно подобряване на звуко- и топло изолациата.Тук трябва да се разграничат следните способи за работа: - Суха мазилка, при която плочите се залепват върху масивна основа с помощта на бързо свързващ материал. - Плочите се монтират върху носеща конструкция, най-често при недостатъчна носимоспособност на основата. При сухата мазилка основата трябва да бъде здрава, несвиваема, да не бъде замръзнала, както и да е защитена срещу висока влажност и пряко въздействие на дъждовна вода. Суха стенна мазилка При сухата стенна мазилка строителните плочи се залепват чрез свързващ гипс върху масивни стени(тухлена зидария, бетон).Сухата мазилка не е подходяща за подсушаване на влажни стени, както и за подобряване на звуко- и топлоизолацията. За осигуряване на бърз работен процес плочите се разкрояват съответно за една цяла стена. Преди тяхното е препотъчително под мазилката да се прокарат необходимите инсталации. Свързващият материал се нанася върху обратната страна на разкроените плочи. Плочата с нанесен върху нея свързващ материал се монтира върху стената и се начуква с гумен чук, при което плочите се нивелират отвесно в права линия една до друга. Стенна облицовка върху дървени летви Навсякъде, където поради неравна зидария, повредена мазилка или скелетна конструкция не е възможно качествено залепване на плочите, те могат да се закрепват върху монтирана с дюбели вървена обшивка от летви. Неравностите се изглаждат чрез подлагане на междинни парчета. Ако заедно със стените трябва да се подобрят звуко- и топлоизолацията, между дървените летви върху мазилаката се поставя изолационен материал от минерална вата. Свободностояща стенна облицовка Свободностоящи стенни облицовки се използват, когато трябва да се изглади неравна зидария или да се прокарат инсталации, скрити в стенните кухини. Като носеща конструкция могат да се използват метални профили или дървени бичмета. Стенна облицовка с регулиращи скоби Тази конструкция се използва за изглаждане на неравни стени, както и за подобряване на звукоизолацията.Очертават се по вертикалата точки, в които се закрепват скобите и се поставят дюбелите. Изолационият материал се поставя плътно върху стената през раменете на скобите и се пробива с натиск. Преградни стени
Монтажните стени имат значителни предимства пред конвенционалните преградни стени по отношение на разходите за изграждане. Сухата и равна стена може веднага да бъде боядисана, облепвана с тапени или плочки. Най-често използваният начин на строене и щендерниат, върху метална носеща конструкция. Като алтернатива могат да се използват също и дървени носещи конструкции, например бичмета. Според физическите и конструктивни изисквания на строежа се използват обикновени или двойни щендерни стени. При промяна на целта, за която се използва сградата, монтажните стени могат лесно и без значителни допълнителни разходи да се демонтират. Облицован покрив Наклоненият покрив е основна схема на всички покриви. Той задоволява човешката необходимост от защита и сигурност.Наред с това обаче покривът изпълнява и друга функция: да предпазва строителната конструкция. Колкото по-дълготраен е един покрив, толкова по уютно и сигурно да се живее в него. За перфектното му изграждане, което да отговаря на днешните изисквания се използват гипсокартони плочи. Независимо дали се изгражда “топъл” или “студен” покрив, тези дифузионни плочи са подходящи за всякакъв тип изолаци. Те отнемат влажността от въздуха в помещението или от строителните елементи. Тавани Обшивката, закрепена непосредствено към необработен таван с дървена носеща конструция, служи предимно за получаване на равна, гладка и лесна за боядисване повърхност. Използва се най-често при ремонт на необработени тавани. При окачените тавани с дървена или метална носеща конструкция целта е да се намали височината да помещението или да се закрие прокараната инсталация в подтаваните кухини. Освен това чрез използването на окачени в комбинация с изолационен материал от минерална вата могат да се реализират допълнителни подобрения: - спестяване на разходи за топлина енергия - подобряване на звукоизолацията - подобряване на акустиката - повишаване строителната пожарозащита - чрез стандартни помощни материали в таванните конструкции могат да се интегрират осветителни, вентилационни и климатични системи. Гипсът няма никаква миризма и не съдържа и развива вредни за здравето субстанции. Отличните качества на строителния материал гипс се допълват от екологично чистия начин на подготовка и производство.