Интериорни Врати

подходящата боя napravisam Как да боядисаме или облицоваме жилищните помещения и какви материали да изберем зависи от основата, върху която ще се поставят боите — дали тя е мазилка, зидария, дърво или метал. Всяка боя, купена от пазара или приготвена от самите нас, се състои от три основни вещества: свързващо вещество, пигмент и разредител.Свързващото вещество служи за задържане или фиксиране на боята и образува нейния покривен пласт, наречен филм. Като свързващи вещества се употребяват гасена вар, водно стъкло, цимент, туткал, казеин, ленено масло, безир и др.
Пигментите дават желания цвят на боята. Това са различни по състав неорганични и органични съединения, неразтворими, във вода.Разредителите осигуряват най-подходяща гъстота за боята. Като разредители най-голямо приложение са намерили боровият я минералният терпентин, газта, специалните разредители за бои и др. Разредител на постните бои е водата, а на туткалените бои — туткалена вода.

Видове бои
За боядисването на тавани, стени, подове, врати, прозорци, външни мазилки и др. се употребяват следните видове бои:

Варни бои
При тях свързващо вещество е гасената вар. Нанесени върху тавани и стени, варните бои образуват устойчива на действието на атмосферните агенти и влагата покривка, която не пречи на стените да дишат. Варните бои не се ронят и не плесенясват, поради което могат да се използуват и за боядисване на помещения с по-голяма влажност, на складове, обори и др. Обаче те не са устойчиви на действието на замърсен от индустриални газове въздух, който съдържа серен двуокис, сероводород, азотни окиси и др.

Туткалени бои
Като свързващо вещество в тях служи туткалът. След като изсъхнат, те образуват върху стените пропускащи въздуха матови покрития. Под действието на влагата обаче те набъбват и се покриват с плесени. По тази причина се употребяват много рядко и то само за боядисване на сухи помещения, чиито стени са порести. Предимството на туткалените бои е, че те не „пускат” при допиране до боядисани с тях повърхности.

Циментови бои
Свързващо вещество при тях е циментът. Циментовите бои се оцветяват с вароустойчиви пигменти. Те са подходящи за боядисване на цокли, фасади, влажни помещения и др.

Латексови (синтетични) бои
Латексовите бои намират широко приложение в бояджийската практика, тъй като, нанесени върху тавани, стени и други повърхности, образуват устойчиви на механично въздействие и атмосферно влияние покрития, не нарушават „дишането” на стените и могат да се полагат върху всякаква основа. Понеже съдържат като разтворител вода, при работа могат да се разреждат с нея и са безопасни за здравето на работещите с тях. Покритията с латексови бои могат и да се лакират. Върху тях може да се боядисва наново.

Блажни бои
Свързващото вещество в тези бои е безирът. Въпреки че блажните бои се употребяват много отдавна, те не са лишени от съществени недостатъци. На първо място покритията им не пропущат въздуха, тъй като след изсъхване образуват непроницаема кожица (филм). Във влажни помещения изпаренията се кондензират върху повърхността им, а проникналата между пукнатините на стара блажна боя водна пара я разрушава и тя се олющва.

Алкидни бои
Тяхното свързващо вещество са алкидните смоли. Алкидните бои образуват гладки лъскави покрития, здраво свързани с основата, върху която са положени. Изсъхват бързо, което позволява да се нанасят повторно след кратко време. Алкидните бои са особено подходящи за боядисване на дограма — прозорци и врати, мебели, радиатори и др.

Нитроцелулозни лакове
Свързващото вещество на тези покрития са целулозните нитрати. При нанасянето им върху дървени плоскости изсъхват бързо, като образуват лъскав, устойчив на механично въздействие и влага филм.
Източник: polezno.info Ръбрика: Направи си сам

1 коментара

Yana Vicheva on 12 септември 2011 г., 22:43  

С такива релефни валяци за боядисване стават много красиви неща :)