Интериорни Врати

Новост! Изолиращи кофражи

Фразата „новост при кофражите” често предизвиква прозявка в инвеститори и
проектанти. А не бива! Дори в области като кофрирането, където се смята, че е
постигната максималната технологичност, се разработват революционни идеи. Пример
за такава идея са изолиращите кофражи (известни още като изолационни
термоблокове - ИТБ), които уверено търсят мястото си на българския строителен
пазар


За изолиращи кофражи в световен аспект се говори през последните 20-30 години.
Известни са с названията IСТ (Insulating Concrete Formwork) и PIF (Permanent
Insulating Formwork) и са в основата на реализирането на множество строителни
проекти в САЩ, Канада, Англия, Германия и Русия. С тяхна помощ границата груб
строеж – довършителни работи е на път изцяло да изчезне, защото позволяват
едновременно изграждане на носещата конструкция и топлоизолацията, с което
значително се скъсяват сроковете за строителство и се гарантира енергийна
ефективност.

Какво представлява кофражната система?

Изолационният кофраж е система за изграждане на монолитни стоманобетонни
конструкции. Тя се отличава от традиционните системи по изключително малкото си
тегло и лекотата за сглобяване. Друга съществена разлика е, че при нея
кофражните елементи не се отстраняват, след като бетонът набере достатъчна
якост, а остават през целия експлоатационен живот на сградата.


Системата се използва основно за кофраж на стени. Основните елементи в нея са
блокове от експандиран полистирол (EPS), които се построяват в две успоредни
равнини до необходимата височина на стената и се фиксират с помощта на метални
или пластмасови приспособления на дадено разстояние, което определя дебелината
на стената. При някои разновидности на системата полистиреновите блокове са
произведени с кухина и отпада нуждата от фиксатори. В така създадената кофражна
форма по някой от познатите начини се полага бетонната смес. След завършването
на стената, тя има идеално гладка външна и вътрешна повърхност, готова за
нанасяне на мазилки и бои. Енергоспестяващият ефект също е значителен,
пропорционален на дебелината на изолиращите блокове.

Архитектурни и конструктивни предимства на системата

Изолиращите кофражи са едно много добро решение на вечния спор между архитекти и
конструктори. Поради компактните си размери, с тях е възможно постигане на
начупени и нестандартни форми, създаващи специфичен и запомнящ се облик на
сградата, без технологията на изпълнение да се усложнява и съответно времето за
строителство да нараства.

ИТБ дават възможност за полагане на голямо разнообразие от завършващи покрития.
Фасадата на сградата може да бъде боядисана, облицована или завършена с различни
мазилки, които се нанасят директно върху повърхността на EPS. Възможно e и
проектиране и изграждане на различни защитни стени от външната страна.


Системата ИТБ може да се използва над всички познати видове фундаменти.
Определянето на местата на отворите в стените става с голяма точност, което
впоследствие улеснява максимално довършителните и уплътнителните работи.

Изолиращата способност на блоковете също е изключително ценна не само при
експлоатацията на сградата, но и по време на строителните работи. Една от
основните пречки при монолитното строителство е неговата сезонност. Твърде
високите или прекалено ниските температури често спират или отлагат значително
дейностите на строителната площадка. Добрите изолационни качества на
експандирания полистирол решават проблема с „неподходящото време”. През зимата
строителство е възможно дори и при отрицателни температури, без да се използва
специалната технология за зимно бетониране по традиционните начини. Разчитайки
само на термоблоковете и на вътрешната екзотермия на цимента при хидратацията
му, се осигуряват нормални темпове на свързване на бетона, а с това и стабилна
конструкция, без допълнителни разходи. През летния сезон прясно положеният бетон
е защитен от прегряване и можем спокойно да кажем, че строителството се превръща
в целогодишен процес, независим от климатичните условия.


Строителството с изолиращи кофражи е лесно и технологично. Кофрирането не
изисква никаква предварителна подготовка на кадри и е напълно по силите на всеки
работник или домашен майстор. А по-слабата необходима квалификация означава
по-малки текущи разходи. Същевременно лекотата и удобството при работа с
блоковете гарантират добра физическа кондиция и работоспособност на работниците.
Кофражните елементи се сглобяват буквално за минути, а липсата на нужда от
декофриране позволява моментално да се премине към изпълнение на довършителните
работи – вътрешни и външни мазилки и финишни покрития.

Монтирането на термоблоковете става само ръчно, не е необходима никаква тежка и
трудна за поддръжка техника. Елементите са леки и малки, и, благодарение на
това, значително повишават нивото на безопасност на строителната площадка.
Намалява се риска от травми и се гарантира сигурна и спокойна работа.


Всички тези качества дават като резултат една повече от задоволителна скорост на
строителство. А бързината е един от водещите показатели при възлагане на проект
при настоящата динамика в строителния сектор. В добавка към това, готовата
продукция е напълно конкурентоспособен продукт на пазара на недвижима
собственост, заради отличната си енергийна ефективност.

Обикновено коефициентът на топлопреминаване на готовите стени, изпълнени с
изолиращи кофражи, е в границите (0.20 – 0.30)W/(m2.K), като при
по-големи дебелини на кофражните елементи може да достигне до 0.11W/(m2.K).
За сравнение, максималната допустима стойност за външни стени, съгласно „Наредба
№ 7 от 15 декември 2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, е
U=0.35W/(m2.K). Значително по-ниската стойност от цитираната в
актуално действащия нормативен документ говори за минимални топлинни загуби от
топлопреминаване и съответно значително понижен разход на енергия за отопление.

Някои системи предлагат по-голяма дебелина на EPS от външната страна на стената,
което позволява ефективно използване на термичната маса на бетона. Дебелият
пласт изолация спира слънчевата топлина през летния сезон и предотвратява
типичното за стоманобетонните стени прегряване в помещенията. По същия начин,
през студения период акумулираната в бетона, благодарение на малката вътрешна
дебелина на полистирола, топлина се запазва за по-дълго време. Така енергийните
нужди за отопление и климатизация спадат драстично. Същевременно температурните
амплитуди в помещенията намаляват, което гарантира приятен микроклимат.

Изолиращите кофражи осигуряват и благоприятен влажностен режим в сградата.
Измервания показват, че температурата на вътрешната повърхност на стена,
произведена с ИТБ, е с не повече от 1-2°C по-ниска от тази на въздуха в
помещението. Това минимизира рисковете от кондензация на водни пари по
повърхността. Не бива да се забравя също, че като цяло стенната конструкция е
„дишаща”, което позволява бързо изпаряване на всяка намираща се във вътрешността
на стената вода.

Верността на този извод се проверява лесно, следвайки опростената нормативна
методика за изследване на конструкции на влажностен режим. Липсата на влага,
както е добре известно, означава и липса на мухъл, плесени, неприятна миризма и
нездравословен микроклимат, а това е едно неоспоримо предимство в наши дни.

Въпрос, които притеснява повечето строители, е дали при изпълнение на стените с
ИТБ, връзката с подовата конструкция е достатъчно стабилна. За да се осигури
необходимата здравина на сградата обикновено се използва комбинирана плоча.
Бетонът се налива върху профилирана ламарина, която, също както термоблоковете,
е оставащ кофраж.

При полагането на бетонната смес се осъществява отлична връзка между елементите,
подпомогната и от армировъчната стомана. По този начин се обезпечава много добра
въздухонепропускливост на ограждащата конструкция и се намалява до минимум
инфилтрацията на студен въздух отвън, която, заедно с топлопреминаването и
естествената вентилация, е една от основните причини за загуби на топлина.

Експлоатационни качества на сградите, построени с ИТБ

Изолационните термоблокове се използват с успех за изграждане на еднофамилни
къщи, жилищни кооперации, сервизни помещения, административни, промишлени и
обществени сгради. За сградите, построени по тази технология, са характерни
ниските експлоатационни разходи, добрите акустични качества и добрата
пожароустойчивост. Освен това, те гарантират здравословна вътрешна среда.

Евтината поддръжка идва главно от намалените разходи за отопление и вентилация.
Реално погледнато, ИТБ дават възможност за изграждане на пасивни къщи,
отоплявани само от слънчевата радиация и топлината от битовите или
офиселектроуреди.

Комбинацията полистирол-бетон дава много добри резултати при изолирането от
въздушен шум. По тази причина системата е приложима за преградни стени между
помещения, в които се налага да се поддържат различни акустични свойства.

Полистиролът, използван в системите изолиращ кофраж, се обработва със специални
вещества, забавящи разпространението на огъня. Това, в комбинация с много
добрата устойчивост на огън, с която се характеризира бетонът, прави стените,
изградени с ИТБ, сигурни в условията на пожар.

И двата материала, съдържащи се в системата, са инертни и не отделят вредни
газове, и не влошават качествата на въздуха в помещенията. В сградата се
поддържа почти постоянна температура през годината, тъй като инфилтрацията през
фуги е сведена до минимум. Избегнати са и проблемите с наличие на мухъл, плесени
и други микроорганизми, както и неизменно съпътстващата ги неприятна миризма,
защото не се създават условия за кондензация по вътрешната повърхност на
стените, дори и при повишена влажност в помещенията.


Изолиращите термоблокове като кофраж

Независимо от добрите си топлоизолационни, експлоатационни и технологични
качества, изолиращите кофражи не биха имали такъв успех на строителния пазар,
ако нямаха механична якост за поемане на натиска от бетонната смес. Поради тази
причина се правят редица тестове и измервания за доказване на носещата
способност по време и след бетониране.

Установено е, че страничният натиск от мократа бетонна смес се поема главно от
свързващите приспособления, определящи дебелината на стената. Благодарение на
равномерното им разпределение, те с лекота поемат усилията от една етажна
височина бетонова смес при стандартна дебелина, независимо от това дали са
метални или пластмасови. Разбира се, при по-големи дебелини и съответно -
натоварвания, за предпочитане са металните връзки, но не бива да се забравя, че
те могат да предизвикат поява на топлинни мостове, поради прекалено голямата си
топлопроводност.

Тестове са провеждани и между готови стени, произведени съответно с изолиращ
кофраж и с традиционни рамкови кофражи, с цел да се провери сеизмичната им
устойчивост.

Резултатите са повече от удовлетворителни. Стените, построени с изолиращи
термоблокове, показват много по-добро поведение при срязващо натоварване в
тяхната равнина. Това означава, че при евентуално силно земетресение
преместванията в носещите стени, изградени с изолиращ кофраж, ще са много
по-малки, съответно щетите върху неносещите елементи на сградата също ще бъдат
сведени до минимум. По този начин се осигурява по-добро поведение на цялата
конструкция при земетресения с голям магнитут.

Всичко, описано дотук, доказва, че сградите, изпълнени с изолиращи кофражи,
умело комбинират в себе си сигурност и устойчивост, икономичност, екологичност,
добра естетика и отлични условия на микроклимата.