Интериорни Врати

01. Какви компоненти съдържа топлоизолационната система?

а.Лепилно-щпакловъчна смес
б.Топлоизолационни плоскости
в.Грунд за крайно покритие
г.Крайно покритие5
.Стъклотекстилна мрежа6.Дюбели

02. В кои случаи се слага експандиран полистирол (EPS)?

EPS се препоръчва за външни фасадни изолации. Неговата отворена клетъчна структура, позволява на стената да „диша” и по този начин предотвратява появата на мухъл и конденз в помещенията. Това го прави изключително подходящ не само за реновиране на стари сгради, но и за нови жилищни сгради, където остатъчната влага е по-голяма. Фасадната топлоизолация от EPS е висококачествена топлоизолационна система, състояща се от няколко разположени един върху друг слоя продукти, което подсилва фасадата и я прави устойчива на удари и атмосферни влияния. Материалът е класифициран в клас на горимост B1- трудно гори.Топлопроводимост: λn = 0,040 W/(mK)

03. В кои случаи се слага екструдиран пенополистирол (XPS)?

XPS е специален топлоизолиращ материал, който е хигроскопичен – не абсорбира вода и издържа на високи натоварвания. Подходящ е за места подложени на високи натоварвания и влага като на пример в областта на цокъла, под фундаментната плоча, мокри помещения, тераси и т.н.Материалът е класифициран в клас на горимост B1- трудно гори.Топлопроводимост /според дебелината на изолационния слой/: от 0,034 W/(mK) до 0,038 W/(mK)Якост на натиск: 300 kN/m²Затвореност на клетъчната структура: ≥ 95%.

04. Кои са основните топлоизолационни материали?

Типичните изолационни материали са експандираният полистирол EPS, различните твърди плочи от екструдиран полистирол XPS и минералните вати - стъклени и каменни, които са като дюшеци и плочи с различна твърдост.Най-евтината топлоизолация е от експандиран полистирол (стиропор).Два пъти по-скъп от него е екструдираният полистирол, който е подходящ, както за външна топлоизолация, така и за вътрешна, но най-вече се предпочита за сутеренни помещения, тавани и къщи на усойни, влажни места.Най-разпространеният екструдиран полистирол е с дебелина 5 см.Долу-горе на същата цена се продават и фасадните минералните вати (стъклена или каменна).Трябва да се има предвид обаче, че високата цена на минералните вати е заради техните допълнителни качества - шумоизолация, негоримост, а не заради по-добрата им топлоизолация. По този показател те са равностойни на стиропора и малко по-слаби от екструдирания полистирол.


05. Как се поставя топлоизолация?

1. Премахваме стaрата подкожушена мазилка, за да може залепянето на изолационните платна да стане качествено.
2. Залепяме плоскостите за стената със строително лепило.
3. Поставяме дюбели.
4. Поставяме армираща стъклофибърна мрежа.
5. Шпакловаме плоскостите през мрежата със специална шпакловка за топлоизолация, съдържаща необходимите добавки и фибри, които я правят по-устойчива на напукване.
6. Нанасяме втора шпакловка за още по-голяма устойчивост.
7. Поставяме PVC ъгли с мрежа върху ръбовете, което ги прави по-здрави и прави.
8. Полагаме фасадна мазилка, която придава здравина и вид на топлоизолацията.
9. Монтираме козирки от поцинкована ламарина над горния ръб на топлоизолацията, които се уплътняват със силикон - те предпазват ръба от напукване и евентуално навлизане на вода между изолацията и фасадата.


06. Какво е топлоизолация и защо е необходима?

Топлоизолацията представлява специален допълнителен слой, най-често от експандиран полистирол /EPS/, екструдиран полистирол /XPS/ или вата, който увеличава съпротивлението на топлопреминаването и по този начин значително се намаляват загубите на енергия. Топлоизолацията е един чудесен начин да се подобри комфорта в жилището и да се ограничат енергийните разходи. Не на последно място фасадната топлоизолация осигурява запазването на по-ниска стайна температура през лятото, допълнително има шумоизолиращ ефект и предотвратява проблеми причинени от влагата. Външната фасадна изолация дава възможност пълноценно да се използва способността на стената да акумулира топлина и да я излъчва обратно в помещението. По този начин се постига енергийната ефективност на сградата, тъй като акумулираната топлината се задържа много по-дълго време в помещението.


07. Каква е разликата между саниране и реновиране?

Санираме зидове, когато имаме повишени нива на засоленост и/или влага. В зависимост от това използваме различни саниращи системи:- При слабо засолени зидове- При силно засолени зидовеРеновираме фасада когато имаме частично или пълно поражение на старото крайно покритие. В зависимост от случая използваме различни технологии за отстраняване на стари покрития, заздравяване на стара налична мазилка, изравняване на повърхността на фасадата и крайно покритие.


08. При какви атмосферни условия е най-добре да се направи топлоизолацията?

Добре е температурния интервал за работа да е от +5 °С до +35 °С, както и да не се работи на открито при силен вятър, директно слънчево огряване и температура под -5/+5 °С или прогнозна минусова температура в следващите 24 часа.


09. Колко дебела трябва да е изолацията?

Нормите приети в България през 1999 г. гласят, че външната топлоизолация на нови сгради или при реконструкции на стари, не може да е по-малка от 5 см. Този размер се отнася само за топлоизолацията на тухлени стени, а при бетонните (панели, ЕПК) трябва да е минимум 6 см.


10. Кои изолации са и шумоизолиращи?

Минералните вати единствени имат шумоизолиращи качества и затова са подходящи за вътрешна изолация при предстенни обшивки и преградни стени с гипскартонени плоскости.


11. Кои са основните фактори, които определят най-добрата топлоизолация?

1. Подходящата дебелина на топлоизолационния материал е основен фактор и се пресмята на база утвърдените норми за проектиране на топлоизолации на сгради приети от МРРБ през 1999 г. съобразно типа на проектираната конструкция.2. Правилния монтаж на топлоизолационните плоскости - това включва избор на подходящи съпътстващи материали, а именно: - Специализирано лепило за топлоизолация, а не лепило за теракот. То не е пластично като другото и може да доведе до напукване, така че обърнете внимание на надписа на торбите.- Стъклофибърна мрежа с растер 5 х 5 мм и тегло минимум 120 гр/кв.м. - Задължително дюбелиране след залепване на плоскостите по фасадата и то с необходимата разходна норма, която е 5-6 бр/кв.м.


12. Колко е нормалната дълготрайност за една топлоизолационна система?

Дълготрайността на една топлоизолационната система зависи от спазването на технологията при изпълнението и експлоатацията на фасадата. Голяма част от първите реализирани топлоизолационни системи съществуват повече от тридесет години. Естествено има и топлоизолационни системи при които се появяват проблеми, затова са разработени системи за саниране на топлоизолационни системи. За по-дълъг живот на фасадата препоръчваме използването на подходящи за климатичните особености материали и точно изпълнение на технологията.


13. Какво представлява пенополиуретановия изолатор?

Технология на изолация с двукомпонентен ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ ИЗОЛАТОР Сред полиуретаните /ПУ/ водещи са пенополиуретани /ППУ/ - 80-90 % от всички видове шупнали пластмаси. Те са напълнени пластични маси с въздух или друг газ. Пенополиуретани /ППУ/ са леки и здрави материали, които имат структура, подобна на застиналата пяна.Значителен асортимент от пенополиуретани и възможност за рецептурна промяна на техните свойства позволяват те да се използват за :v топлоизолация на промишлени и граждански сгради и помещения, изпълнени от железобетонни блоки, тухли и стъклопрофили;v топлоизолация и уплътняване на фугите на прозорци и врати;v херметизация на бордови съединения на транспортни средства, комбайни и др. селскостопанска техника, използвана за транспортиране на зърно и други насипни продукти;v уплътнение и хидроизолация на покриви на сгради с всякаква сложност и форма, създаване на покритие без стик. Нанасянето на материала може да се извърши както върху новите конструкции, така и върху старите, покрити с метал, рубероид или етернит. Демонтажът на старото покритие и подготвителни работи не са необходими.Нанесеното покритие не изисква обновление и ремонт в течение на целият срок на годност на изолираната повърхност. Компонентите са изготвени на водна основа и се явяват еколигно чисти продукти, не поддържат горенето и са трудновъзпламеними. Топлоизолацията може да се нанася върху подове, тавани и стени. Сместта се нанася на изолируема повърхност в течен вид. Веднага след нанасянето /в течение на 1-5 сек/ се получава шупване и втвърдяване на компонентите. Основни предимства:Икономическа ефективност. Както е показала практиката, използване на ППУ позволява да се икономисат значителни парични средства, които се влагат при полагане по традиционни методи на топлоизолации. Нисък коефициент на топлопроводност /0,019 до 0,028 Вт/М*К /, ниско относително тегло 35–60 кг/м3, не са необходими крепежни елементи, намаляват се разходите за текущи ремонти по топлоизолацията до нула - в течение на целия срок на експлоатация на покритията /повече от 20 години/ те не са подложени на разлагане и гниене, разрушаване под въздействието на сезонни температурни колебания, валежи, агресивна промишленна среда.Технологична ефективност Използването на топлоизолация от ППУ в сравнение с други методи икономисва 80% от времето за производство и полагане: безшевен топло- и хидроизолационен слой, високи акустични показатели, отлична антикорозионна защита на метални конструкции, липса на студени мостове, висока адхезионна якост, възможност за изолация на конструкции с всякакви конфигурации и размери, екологично получен материал (по хигиенните норми е разрешено и използването в хладилна техника за хранителни продукти), чрез метод на заливане ППУ в прес-форма може да се получават топлоизолационни блокове "черупки" за тръбопроводи, плочи, сандвич-панели и др., висока топлоустойчивост на ППУ (до 1500 С), не подържа горене.


14. Кога е необходимо да се дюбелира допълнително?

Допълнителното механично укрепване с подходящи за целта дюбели осигурява цялостна устойчивост на системата при неблагоприятни атмосферни условия – силни ветрове и т.н., поради което дюбелирането при полагане на топлоизолация е задължително.


15. Какви са стъпките при полагане на течните битумни изолации в основи?

Първо има подготвителен етап – ако материалът ще се нанася с маламашка не трябва да има отвори или фуги по-широки от 6 мм. Те трябва предварително да се затворят с подходящ циментов материал. Повърхността се грундира и след това се нанася предварителен, изравнителен слой, за да се запълнят всички малки неравности или необработени предварително плитки фуги. След това се полагат 1 или 2 слоя основна хидроизолация. Когато полагането е с четка или с баданарка се изисква само почистване, за да няма остатъци от пръст, боя, стара изолация. После се грундира и се полагат двата слоя. Задължително при всички вътрешни ъгли се прави холкер – това е изискване дори и за рулонните хидроизолации.


16. Какво представляват дебелослойните течни битумни хидроизолации?

Дебелослойните течни битумни хидроизолации са създадени в Германия през втората половина на миналия век, наричат се още мазани битуми. Те са сред най-ефективните хидроизолационни материали и заемат изключително голям дял на западноевропейските пазари. Дълготрайни са, дават сигурна защита и са изключително подходящи както за хидроизолиране основите на сградите, така и за междинно хидроизолиране на всички помещения в едно жилище.Техните предимства са:1. Студеното полагане - няма топли процеси с горелки и загряване на битум и това пести много време.2. С течните хидроизолации покритието е безшевно и безфугово, покритието е 100%. Няма снаждане, няма критични точки или дупки в тази изолация. Можем с просто око да видим има ли някъде пропуск и веднага може да се поправи.3. Полагането се осъществява от един човек и изпълнението е лесно и бързо.4. За всеки един от детайлите при мазаните битумни изолации има готови решения – обработка на ръбове, вътрешни ъгли, вкарване на комуникации в сградата, тръби, кабели, оформяне на фуги при входовете на тръбите.5. Те са екологично чисти, защото са на водна основа.6. Издръжливост на напорна вода със само 4 мм дебелина на слоя.


17. Каква трябва да е дебелината на положените течни битумни изолации?

В България все още няма утвърдени изисквания за дебелината. Според DIN стандарта в Германия, признат и в Австрия и Швейцария, има 4 типа водни натоварвания и дебелината се определя съобразно тях, както и от вида на плочата. Водните натоварвания по този стандарт са: нормална почвена влажност, просмукваща се вода, но не акумулираща се в основите, просмукваща се дъждовна вода и акумулираща се в основите и високи подпочвени води. В първия и втория случай се препоръчват 3 мм дебелина, а в останалите два - 4 мм. По немския стандарт се препоръчва и стъклофибърна мрежа между двата слоя в случаите на напорна вода.

18. Какво е минерална мазилка?

Готова прахообразна благородна мазилка обогатена с полимери и добавки, подходяща за крайно покритие при топлоизолационни системи.


19. Какво отличава различните типове мазилки?

- химичен състав (свързвател)- свойства на продукта след полагане (водопопиване, паропропускливост, визуални качества)- дълготрайност


20. Защо не е позволено използването на тъмни интензивни цветове?

Тъмните цветове водят до нагряване на повърхността, което се концентрира в повърхностния слой над топлоизолационния материал, който възпрепятства разсейването на топлината в зида. Това води до термични напрежения, които се получават от резки температурните разлики (при дъжд, ден/нощ и др.).


21. От какво зависи дълготрайността на цвета?

Зависи от използването на подходящи устойчиви на слънчева светлина пигменти, при оцветяването на мазилките?


22. Защо не може да се използва фасадна боя като крайно покритие при топлоизолационни системи?

Фасадната боя не притежава достатъчни защитни свойства от атмосферни влияния и механични увреждания.


23. Защо понякога се получават петна в следствие на неравномерна структура?

При нанасяне на мазилката в по-дебел слой не може да се структурира правилно. Затова при неравна основа и различна дебелина на мазилката в различни участъци на фасадата се получава различно качество на структурата. Ролята на тънкослойните мазилки е да осигурят защита от атмосферни и механични влияния и да оформят дизайна на фасадата. Те не служат за изравняване на фасадата.


24. Защо често се забелязват диагонални напуквания над прозорците?

В пространствата около врати и прозорци съществуват силни механични натоварвания, което често предизвиква напуквания. За да избегнем този проблем при изпълнение на армиращия слой се предвижда допълнително диагонално армиране.25. Какви са топлоизолационните качества на Сайдинга?

Използването на минерална вата, паропропускащо фолио и сайдинг панели осигуряват надежна топлоизолация, изпитана с десетилетия и доказала безспорното си лидерство сред топлоизолациите.Винилов сайдинг, винилова изолация - намалава разходите за отопление Най-общо, изолирайки дома си със сайдинг Вие ще намалите разходите си за отопление с до 50%.


26. Върху каква стена може да се монтира сайдинга?

Сайдинга се монтира върху всякакъв вид стена – тухла, бетон, ютонг, дърво.Сайдингът не се изисква стените да са измазани Не се изисква стените да са измазани или с каквото и да е покритие.

27. Сезонен ли е монтажа на виниловия сайдинг?

Не, виниловия сайдинг може да се монтира през всеки сезон, тъй като не се влияе от процеси на съхнене и опастност от замръзване.