Интериорни Врати

KNAUF е специалистът в сухото строителство. За запознатите със съвременните строителни технологии заглавието на статията звучи познато и разбираемо. Най-малкото автоматично се свързва с понятието „сухо строителство". За неспециалистите ще се постараем да дадем малко повече предварителни пояснения.Понятието „сухо строителство" трайно се утвърди в строителната практика като метод, който позволява бързо, лесно, качествено и най-вече „сухо" изпълнение на редица строителни операции, предимно при оформлението на вътрешността на сградите. Това е предпочитаният метод за изграждане на различни преградни стени, за обшивка на подпокривното пространство в таванските помещения, за изграждане на вътрешни топлоизолационни конструкции, за затваряне на кухи пространства за тръбопроводи и други инсталации в бани и кухни, за окачени тавани и т.н. При неравни или криво иззидани стени вместо полагане на дебели пластове мазилка, предпочитаното решение е облицовка с плочи на гипсова основа. Такива плочи вече се използват и при направата на различни подови конструкции, което е огромно улеснение за строителите и още повече за обитателите, когато става дума за ремонт на съществуващи жилища. Сухото строителство се прилага масово при строителството на обществени сгради, където окачените тавани са едва ли не задължителен елемент, а леките преградни стени предлагат още едно предимство - позволяват лесен демонтаж и преконфигуриране на помещенията. Удобствата на сухото строителство го правят все по-предпочитана технология и при жилищното строителство, и особено при ремонта и преустройството на съществуващи стари сгради. Няма друга по-лесна за изпълнение и по-ефективна технология за ремонт на стари дъсчени подове или пък пригаждане на подпокривното пространство за обитаване. GKB 6.5/1200/2000 mm. GKB 9.5/1200/2000 mm. GKI 12.5/1200/2000 mm. GKF 12.5/1200/2000 mm. GKB 12./1200/2000-3000 mm.
Източник: www.bauzentrum.bg